مرگ خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان

مرگ: خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان گزارش تصویری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی شنیدن بی علت نام خود نشانه مغز سالم است!

به گزارش گروه تحریریه سایت، اگر جهت شما اتفاق افتاده است که نام خود را در جاهای شلوغ مانند اتوبوس و یا اتاق پر از افراد دیگر به صورت کاملا اتفاقی می شنوید، از

شنیدن بی علت نام خود نشانه مغز سالم است!

شنیدن بی علت نام خود نشانه مغز سالم است!

عبارات مهم : دیوانه

تحقیقات نشان داده اند کسانی که نام خود را بدون علت می شنوند، مغز سالمی دارند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، اگر جهت شما اتفاق افتاده است که نام خود را در جاهای شلوغ مانند اتوبوس و یا اتاق پر از افراد دیگر به صورت کاملا اتفاقی می شنوید، از آن نترسید چون شما دیوانه نشده اید بلکه مغز شما خیلی خوب کار می کند. تخقیقاتی که دانشمندان روی مغز افراد انجام داده اند نشان داده است مغز در حال فعالیت، اصوات نامربوط را به شکل کلمات آشنا مخصوصا نام شخص عوض کردن می دهد و این نشانه روان سالم شخص است.

شنیدن بی علت نام خود نشانه مغز سالم است!

واژه های کلیدی: دیوانه | فعالیت | دانشمندان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs