مرگ خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان

مرگ: خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان گزارش تصویری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ان‌شاءالله بیرانوند اصلاح می‌شود!

ماجرا به آن سادگي كه تصور مي شود نيست و شايد برخورد گذرا، راحت و سطحي با مباحث و اتفاقات اين چنيني است كه به توليد هر روزه پرسشها جديدتر منجر مي شود. امروز برا

ان‌شاءالله بیرانوند اصلاح می‌شود!

ان شاءالله بیرانوند اصلاح می شود!

عبارات مهم : ايران

علیرضا بیرانوند در روزهای اخیر حواشی زیادی به پا کرده هست.

ماجرا به آن سادگي كه تصور مي شود نيست و شايد برخورد گذرا، راحت و سطحي با مباحث و اتفاقات اين چنيني است كه به توليد هر روزه پرسشها جديدتر منجر مي شود. امروز براي صدمين بار اين پرسش را از مجري راديو مي شنوم كه مي گويد: چه كنيم كه ديگر چنين اتفاقاتي را ديگر در فوتبال ايران شاهد نباشيم؟ مردم بسياري با راديو تماس مي گيرند و مجموعه اي از اظهار نظرات متنوع مطرح مي شود، برنامه با جمله كليدي و اميدبخش ان شاء الله درست مي شود به پايان مي رسد. مديريت ان شاءاللهي پاسخ ها را در بيرون از خود جستجو مي كند و در نهايت حل مسئله را به اتفاقي مبهم در آينده حواله مي دهد. با اين گزاره همگان گويي كه آرام مي شوند و مسأله به جايي ارجاع مي شود كه خيلي سریع به دست فراموشي سپرده شود.

ان‌شاءالله بیرانوند اصلاح می‌شود!

موضوع اين نوشتار، تحليل واکنش‌ها نشانه اي هيس، آن هم از سوي دروازه بان ملي پوش پرسپوليس هست، رفتاري كه اگر به سوي هواداران حريف انجام مي شد (چه بسا كه زياد ديده مي شود) از سوي هواداران خودي مستوجب تشويق و ستايش قرار مي گرفت. بعد اينجا مشكل هيس نيست، مشكل نشان دادن هيس به هواداران خودي هست، مانند تيري كه به سمت خودي ها شليك شده است و سرباز خاطي بايد به هر دليلي كه اين جرم را مرتكب شده است مجازات شود. او خودي ها را در برابر رقيبان مجازي و دشمن های خيالي كوچك كرده و بزرگترين ابزار ابراز وجود آنها يعني فرياد و اعتراض را به چالش كشيده هست. در ماجراي بيرانوند توجه به چند نكته ضروري است:

١- علامت هيس واکنش‌ها نشانه اي است كه نمي تواند از روي هيجان و احساس نمايان شود. افراد آشنا به تئوري تغيير واکنش‌ها مي دانند كه رفتارها پيش از نمايان شدن در ظاهر سه مرحله پيش تفكر، تفكر و آمادگي را پشت سر مي گذارد. بدين معنا كه بيرانوند با آگاهي و تفكر در مورد اين واکنش‌ها وارد زمين شده است و هر گونه بهانه در مورد تصادفي بودن رفتارش غيرقابل توجيه است.

ماجرا به آن سادگي كه تصور مي شود نيست و شايد برخورد گذرا، راحت و سطحي با مباحث و اتفاقات اين چنيني است كه به توليد هر روزه پرسشها جديدتر منجر مي شود. امروز برا

٢- ماجرا قدرت تأثير اعتراض هواداران در فضاي مجازي و حين مسابقه است كه مي تواند كاملا ذهن و روان دروازه بان ملي پوش را درگير كرده و او را به انجام چنين واكنشي وادار كند. گويي كه هواداران و شعارهايشان بر ذهن و روان بازيكن مسلط هستند و مي توانند عملكردش را تحت تأثير قرار دهند. در دنياي حرفه اي فوتبال، اين اتفاق كمي دور از ذهن است ولي در فوتبال ايران، اين اتفاق اصلا غريب نيست.

٣- هيس نشانه اي براي دعوت به سكوت آن هم از منظر فرد يا كنشگر داراي قدرت هست، همانطور كه اشاره شد، دعوت به سكوت مي تواند سلسله معناهاي پيوستاري، از بنشين تا بتمرگ (در اينجا خفه شو) را در ذهن متبادر كند، براي هواداري كه تيم، کلوب و بازيكنان، خود هوادار را (از منظر هويتي) نمايندگي مي كنند تحمل اين حركت بسيار سخت هست. از منظر جامعه شناختي، کلوب براي هوادار آينه اي است كه هوادار از طريق آن خود را بازنمايي و برجسته مي كند. واکنش‌ها بيرانوند اين تناوب و بازتاب را وارونه مي كند و هوادار تصويري در آينه مي بيند كه با انتظاراتش مغاير هست. به كلام راحت تر، به هويت هوادار از منظر نشانه شناسي تعرض مي شود.

٤- درك اين جريان بدون درك واقعي ساختار هواداري و مكانيسم هاي رواني اجتماعي حاكم بر آن بسيار سخت هست. بايد هولدار دو آتيشه باشيد تا اين صحبت ها برايتان ملموس تر شود.

ان‌شاءالله بیرانوند اصلاح می‌شود!

٥- بيرانوند عذرخواهي مي كند و ما و هواداران به زودي او و رفتارش را فراموش خواهيم كرد. در اين ميان احتمالا عده اي موج سوار پاي گذشته و پرونده هاي نيمه تمام او را بيرون مي كشند و چند روزي بساط عيش مخاطبان زردپسند نيز فراهم مي شود. براي من پرسش اصلي و فراموش نشدني همچنان اين هست؛ چه كنيم كه ديگر شاهد چنين اتفاقاتي در فوتبال ايران نباشيم؟ و پاسخ يك گزاره راحت است: إن شاء الله درست مي شود.

اخبار ورزشی – خبرانلاین

واژه های کلیدی: ايران | هوادار | فوتبال | بیرانوند | هواداران | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs