مرگ خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان

مرگ: خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان گزارش تصویری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری عکس ، اثر عکاس ایرانی از زلزله کرمانشاه که منتخب سال خبرگزاری فرانسه شد.

‏عکس عطا طاهرکناره عکاس فرانس پرس از زلزله کرمانشاه در بین تصویر های منتخب سال ۲۰۱۷ این خبرگزاری قرار گرفت.

عکس ، اثر عکاس ایرانی از زلزله کرمانشاه که منتخب سال خبرگزاری فرانسه شد.

اثر عکاس ایرانی از زلزله کرمانشاه که منتخب سال خبرگزاری فرانسه شد./عکس

عبارات مهم : تصویر

‏عکس عطا طاهرکناره عکاس فرانس پرس از زلزله کرمانشاه در بین تصویر های منتخب سال ۲۰۱۷ این خبرگزاری قرار گرفت.

عکس ، اثر عکاس ایرانی از زلزله کرمانشاه که منتخب سال خبرگزاری فرانسه شد.

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: تصویر | زلزله | ایرانی | فرانسه | کرمانشاه | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs