مرگ خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان

مرگ: خرافات پرسپولیس پرسپولیس سیاه جامگان گزارش تصویری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی 34 راهکار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که 14 راهکار کوتاه مدت و 20 راهکار بلند مدت جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد. 

34 راهکار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

34 راهکار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن مخاطرات زلزله در تهران

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که 14 راهکار کوتاه مدت و 20 راهکار بلند مدت جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفته جاری با حضور در صحن شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن ارائه گزارشی از اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران در وقت بروز اتفاق بخصوص زمین لرزه اعلام کرد که جهت پوشش زلرله پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد نیاز است که کارگروهی با ریاست معاون اول مدیر جمهور تشکیل شود.

وی همچنین افزود: ما 14 پیشنهاد کوتاه مدت و 20 پیشنهاد بلندمدت داشتیم، گفت: جهت انجام 14 پیشنهاد کوتاه مدت به 14 میلیارد تومان نیاز است و جهت پیشبرد 20 راهکار بلندمدت نیز به 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که 10 هزار میلیارد آن باید به وسیله شهرداری و 15 هزار میلیارد باقیمانده نیز به وسیله دستگاه های دولتی تامین شود.

34 راهکار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

به گزارش ایسنا، پیشنهادات شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به شرح ذیل است:

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که 14 راهکار کوتاه مدت و 20 راهکار بلند مدت جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد. 

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | شهردار | شهرداری | کوتاه مدت | پیشنهادات | اخبار اجتماعی

34 راهکار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

34 راهکار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن مخاطرات زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs